1. kabbala

  kabbala, kabbalism, benämning såväl på judisk mystik som på en esoterisk (hemlig) lära som utvecklades på 1100-talet men byggde på äldre bibliska och apokalyptiska visioner av den himmelska tronvagnen, merkava, och de himmelska hallarna (jämför hekhalot).
 2. Johannes Bureus

  Bureus, Johannes, egentligen Johan Bure, 1568–1652, fornforskare, språkman och mystiker.
 3. Giordano Bruno

  Bruno, Giordano, född 1548, död 17 februari 1600, italiensk filosof.
 4. Nelly Sachs

  Sachs, Leonie (Nelly), född 10 december 1891, död 12 maj 1970, tysk författare av judisk härkomst, Nobelpristagare i litteratur 1966.

 5. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 6. sefirot

  sefirot, term inom kabbalan.
 7. Shekhina

  Shekhina, i judisk traditionslitteratur Guds närvaro i församlingen, i helgedomen eller hos den enskilde.
 8. gilgul

  gilgul (hebreiska), judisk specialterm för själavandring.
 9. Zohar

  Zohar, den medeltida judiska huvudtexten för kabbalan.
 10. judisk litteratur

  judisk litteratur, efterbiblisk litteratur som behandlar judiska förhållanden och problem och som återspeglar det judiska folkets öde att leva som en mer eller mindre diskriminerad minoritet.