1. kabelgarn

  kabelgarn, enkelgarn för framställning av tågvirke.
 2. kabelgarn

  kabelgarn, cablégarn , ett flertvinnat bomullsgarn med kabelliknande utseende.
 3. cablégarn

  cablégarn, detsamma som kabelgarn.
 4. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 5. platting

  platting, band eller matta som tillverkas genom flätning av kabelgarn.
 6. moulinégarn

  moulinégarn, löstvinnat kabelgarn, i regel avsett som broderigarn och då av merceriserad bomull.
 7. lårding

  lå`rding subst. ~en ~ar ORDLED: lård-ing-en
  Svensk ordbok
 8. sejsing

  sej`sing subst. ~en ~ar ORDLED: sejs-ing-en
  Svensk ordbok
 9. garn

  2ga´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: garn-et
  Svensk ordbok