1. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 2. Sojuz

  Sojuz, engelska Soyuz, serie sovjetiska/ryska bärraketer och rymdfarkoster för bemannade och obemannade färder, huvudsakligen till låg omloppsbana kring jorden.
 3. klimatanläggning

  klimatanläggning, sammanfattande benämning på tekniska system som installeras i byggnader, fordon eller farkoster för att ge dessa önskat inomhusklimat i fråga om luftens temperatur, fuktighet, sammansättning och rörelse.
 4. linbana

  linbana är ett transportmedel där korgar, stolar eller kabiner hänger under en kabel (en grov stålvajer) och dras framåt av den.
 5. rymddräkt

  rymddräkt, dräkt som skyddar rymdfarare i och utanför rymdfarkoster mot rymdens vakuum och andra miljöfaktorer.
 6. explosiv dekompression

  explosiv dekompression, mycket snabb reduktion av det omgivande lufttrycket, främst aktuell vid strukturskador på flygplan vid flygning på höga höjder.
 7. tryckfallssjuka

  tryckfallssjuka är skador på kroppen som uppkommer när trycket runt kroppen sjunker snabbt.
 8. rymdmedicin

  rymdmedicin, medicinskt specialområde som genom forskning och medicinsk-teknisk utveckling möjliggör för människan att färdas i rymden.
 9. tryckkabin

  tryckkabin, flygplanskabin i vilken man oberoende av flyghöjden håller ett lufttryck som inte understiger det som gäller vid ett par kilometers höjd.
 10. rymdfart

  rymdfart innebär att man färdas i rymden.