1. Shenzhou

  Shenzhou, kinesisk rymdkapsel för bemannade rymdfärder, även beteckning för det kinesiska bemannade rymdprogrammet inom det nationella rymdorganet CNSA.

 2. simulator

  simulator, apparat eller anläggning som helt eller delvis efterliknar komplicerade händelseförlopp och maskiner i samspel med människor.
 3. rymdteknik

  rymdteknik, teknik för att bygga och sända upp bemannade och obemannade farkoster i rymden i syfte att utnyttja eller utforska den.
 4. duschkabin

  dusch`kabin subst. ~en ~er ORDLED: dusch--kab-in-en
  Svensk ordbok
 5. badhytt

  ba`dhytt subst. ~en ~er ORDLED: bad--hytt-en
  Svensk ordbok
 6. tryckkabin

  tryck`kabin subst. ~en ~er ORDLED: tryck--kab-in-en
  Svensk ordbok
 7. undertryck

  un`dertryck subst. ~et ORDLED: under--tryck-et
  Svensk ordbok