1. kaffekanna

  kaffekanna, serveringskärl för kaffe. Kaffekannornas form lanserades inom silversmidet och togs upp i andra metaller samt i keramik.
 2. kaffebrännare

  kaffebrännare, kafferostare , köksredskap som tidigast omtalas i bouppteckningar från ca 1750.
 3. kaffegök

  kaffegök, kaffekask, gök, en blandning av kaffe och brännvin eller cognac.
 4. kaffekvarn

  kaffekvarn, ett av de redskap som spreds tillsammans med kaffet.
 5. kaffebröd

  kaffebröd började omtalas vid mitten av 1800-talet, vilket understryker sambandet med kaffets genombrott hos allmogen liksom med vedspisens införande.
 6. kaffevivel

  kaffevivel, Araecerus fasciculatus, art i skalbaggsfamiljen plattnosbaggar.
 7. kafferlilja

  kafferlilja, Clivia nobilis , art i familjen amaryllisväxter.
 8. kaffesked

  kaffesked, mindre motsvarighet till tesked, vars benämning dock länge användes även om en kaffesked.
 9. kafferseglare

  kafferseglare, Apus caffer , art i fågelfamiljen seglare.
 10. kaffekopp

  kaffekopp introducerades i Sverige i början av 1700-talet tillsammans med drycken, som var mindre lämplig för de traditionella dryckeskärl som då stod till buds.