1. kafferep

  kafferep, benämning på en kaffebjudning med vanligen endast kvinnliga deltagare, känd sedan mitten av 1800-talet.
 2. kafferlilja

  kafferlilja,  annat namn på växtarten vinterlilja.
 3. kaffekask

  kaffekask, detsamma som kaffegök.
 4. kaffekittel

  kaffekittel, kaffepanna , en typ av kokkärl som infördes tillsammans med kaffet, eftersom kaffetillagningen krävde tättslutande lock för att inte aromen skulle förflyktigas och en, även lockförsedd, pip för upphällningen för att inte sumpen skulle följa med.
 5. kafferbuffel

  kafferbuffel, se afrikansk buffel.
 6. kafferostare

  kafferostare, detsamma som kaffebrännare.
 7. kaffeersättning

  kaffeersättning, detsamma som kaffesurrogat.
 8. kaffehus

  kaffehus, under framför allt 1700-talet benämning på vad som senare kom att kallas kafé.
 9. kaffekula

  kaffekula, detsamma som kaffepumpa.
 10. kafferkorn

  kafferkorn, annat namn på växtarten durra.