1. tänka

  tänk`a verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: tänkande (till 1); tanke (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. svart

  svart´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 3. sitta

  sitt`a verb satt suttit, pres. sitter ORDLED: sitt-er SUBST.: sittande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. bjuda

  bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder ORDLED: bjud-er SUBST.: bjudande, bjudning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok