1. lårkaka

  lå`rkaka subst. ~n lårkakor ORDLED: lår--kak-an
  Svensk ordbok
 2. bakpulver

  ba`kpulver subst. bakpulvret, plur. ~, best. plur. bakpulvren el. ~na ORDLED: bak--pulvr-et
  Svensk ordbok
 3. kafferep

  kaff`erep subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kaffe--rep-et
  Svensk ordbok
 4. sandkaka

  san`dkaka subst. ~n sandkakor ORDLED: sand--kak-an
  Svensk ordbok
 5. pastill

  pastill´ subst. ~en ~er ORDLED: past-ill-en
  Svensk ordbok
 6. knapra

  kna`pra verb ~de ~t ORDLED: knapr-ar SUBST.: knaprande
  Svensk ordbok
 7. oaptitlig

  o`aptitlig adj. ~t ORDLED: o--apt-it-lig
  Svensk ordbok
 8. kejsarkrona

  kej`sarkrona subst. ~n kejsarkronor ORDLED: kejs-ar--kron-an
  Svensk ordbok
 9. gorå

  go`rå subst. ~t ~n el. go`rån ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: go--råt, go--rån-et
  Svensk ordbok
 10. skåra

  2skå`ra verb ~de ~t ORDLED: skår-ar SUBST.: skårande
  Svensk ordbok