1. kakofoni

  kakofoni´ äv. kakafoni´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kako-fon-in, kaka-fon-in
  Svensk ordbok
 2. limpa

  lim`pa subst. ~n limpor ORDLED: limp-an
  Svensk ordbok
 3. sliskig

  slis`kig adj. ~t ORDLED: slisk-ig
  Svensk ordbok
 4. stenkaka

  ste`nkaka subst. ~n stenkakor ORDLED: sten--kak-an
  Svensk ordbok
 5. mix

  mix subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: mix-en
  Svensk ordbok
 6. vem

  vem´ pron.
  Svensk ordbok
 7. kåk

  kåk subst. ~en ~ar ORDLED: kåk-en
  Svensk ordbok
 8. sin

  1sin´ pron. sitt sina
  Svensk ordbok
 9. russin

  russ`in subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: russ-in-et
  Svensk ordbok
 10. bröd

  bröd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bröd-et
  Svensk ordbok