1. smörkräm

  smö`rkräm subst. ~en ORDLED: smör--kräm-en
  Svensk ordbok
 2. kokoskaka

  kok`oskaka subst. ~n kokoskakor ORDLED: kokos--kak-an
  Svensk ordbok
 3. oljekaka

  oljekaka [ål`-] subst. ~n oljekakor ORDLED: olje--kak-an
  Svensk ordbok
 4. siktkaka

  sik`tkaka subst. ~n siktkakor ORDLED: sikt--kak-an
  Svensk ordbok
 5. fläskpannkaka

  fläs`kpannkaka subst. ~n fläskpannkakor ORDLED: fläsk--pann-kak-an
  Svensk ordbok
 6. pepparkaksgubbe

  pepp`arkaksgubbe subst. ~n pepparkaksgubbar ORDLED: peppar-kaks--gubb-en
  Svensk ordbok
 7. yngelkaka

  yng`elkaka subst. ~n yngelkakor ORDLED: yngel--kak-an
  Svensk ordbok
 8. varsin

  va´rsin pron. varsitt ORDLED: var--sin
  Svensk ordbok
 9. formbröd

  formbröd [får`m-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: form--bröd-et
  Svensk ordbok
 10. bibröd

  bi`bröd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--bröd-et
  Svensk ordbok