1. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.

 2. chokladpudding

  chokla`dpudding subst. ~en ~ar ORDLED: chokl-ad--pudd-ing-en
  Svensk ordbok
 3. negerboll

  ne`gerboll subst. ~en ~ar ORDLED: neger--boll-en
  Svensk ordbok
 4. chokladkaka

  chokla`dkaka subst. ~n chokladkakor ORDLED: chokl-ad--kak-an
  Svensk ordbok
 5. kolonialvara

  kolonia`lvara subst. ~n kolonialvaror ORDLED: kol-oni-al--var-an
  Svensk ordbok
 6. choklad

  chokla´d subst. ~en ~er ORDLED: chokl-ad-en
  Svensk ordbok
 7. brunkulla

  bru`nkulla subst. ~n brunkullor ORDLED: brun--kull-an
  Svensk ordbok
 8. sikta

  sik`ta verb ~de ~t ORDLED: sikt-ar SUBST.: siktande, siktning
  Svensk ordbok