1. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder gudomlig utkorelse till att i ord och handling förkunna Guds vilja.
 2. Kalle Nämdeman

  Kalle Nämdeman, egentligen Karl Gustafsson , 1883–1945, bondkomiker.
 3. kallbrand

  kallbrand, gangrän, sönderfall av kroppsvävnad som uppkommer när blodtillförseln till en extremitet, vanligen den nedre, blir så dålig att vävnaden dör.
 4. kallbearbetning

  kallbearbetning, detsamma som kalldeformation.
 5. kalldeformation

  kalldeformation, permanent formförändring vid bearbetning av en metall i kallt tillstånd, t.ex. kallvalsning och tråddragning, eller vid mekanisk påkänning.
 6. kallvalsning

  kallvalsning, metod för tillverkning av band och rör i ”kallt” tillstånd (rumstemperatur).
 7. kalla

  kalla, art i växtsläktet kallor.
 8. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder gudomlig kallelse till omvändelse och tro.
 9. Kallisto

  Kallisto, i grekisk myt en nymf eller arkadisk prinsessa, följeslagerska till gudinnan Artemis, åt vilken hon vigt sin kyskhet.
 10. kallblodig

  kallblodig, äldre term för växelvarm.