1. blanda

  blan`da verb ~de ~t ORDLED: bland-ar SUBST.: blandande, blandning
  Svensk ordbok
 2. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 3. glas

  glas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glas-et
  Svensk ordbok
 4. nåd

  1nåd subst. ~en, efter prep. och i genitivuttr. äv. åld. ~e, ~er ORDLED: nåd-en
  Svensk ordbok
 5. jaga

  ja`ga verb ~de ~t ORDLED: jag-ar SUBST.: jagande; jakt (till 1)
  Svensk ordbok
 6. fot

  1fot subst. foten fötter [föt´-] ORDLED: fot-en
  Svensk ordbok
 7. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok
 8. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 9. bud

  bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-et
  Svensk ordbok
 10. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok