1. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 2. Kalliope

  Kalliope (grekiska Kalliope), i grekisk mytologi den främsta av de nio muserna, dotter till Zeus och Mnemosyne (’Minnet’).
 3. kallortstillägg

  kallortstillägg, lönetillägg som utgår till vissa statstjänstemän (bl.a. inom försvaret) som har sin arbetsort i kommuner inom det s.k. kallortsområdet i nordligaste Sverige.
 4. Kallikrates

  Kallikrates (grekiska Kallikrates), grekisk arkitekt, verksam i Athen under 400-talet f.Kr.
 5. kallblodstravare

  kallblodstravare är en hästras som är kallblod.
 6. kallpressning

  kallpressning, tillverkningsmetod för föremål av metall eller plast, ofta använd för att uppnå avtryck som är exakt lika hos alla exemplar, t.ex. mynt och medaljer.
 7. kalla väggens lag

  kalla väggens lag, fysikalisk princip som innebär att kondensation av fuktighet alltid först sker på den kallaste ytan i ett rum.
 8. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 9. växthuseffekten

  växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.

 10. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder den enskilda människans av Gud givna livsuppgift.