1. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 2. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 3. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 4. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 5. franska revolutionen

  franska revolutionen kallas en serie händelser i Frankrike mellan 1789 och 1799 som kom att förändra det franska samhället.
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 10. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.