1. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 2. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.

 4. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.
 5. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 6. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 7. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 8. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 9. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 10. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.