1. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 2. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 3. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 4. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 5. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 6. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.
 7. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 8. England

  England är ett delområde i Storbritannien.
 9. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 10. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.