1. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 2. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 3. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. England

  England är ett delområde i Storbritannien.
 6. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.
 7. Golfströmmen

  Golfströmmen är en varm havsström som har betydelse för klimatet i Sverige och andra länder i Nordeuropa.
 8. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 9. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 10. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.