1. kantor

  kantor, sångare med liturgisk-musikaliska uppgifter som försångare eller körledare i judiska och kristna gudstjänster.
 2. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom konsten reglerna för människokroppens ideala proportioner.
 3. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 4. kantianism

  kantianism, filosofi som bygger på Immanuel Kants tankar.
 5. kanal

  kanal, konstgjord vattenväg för fartyg (sjöfarts- eller trafikkanal), för vatten till eller från ett kraftverk (kraftverkskanal) eller för torrläggning eller bevattning (dränerings- respektive bevattningskanal).
 6. kantarell

  kantarell, Cantharellus cibarius, art i basidsvampsordningen Cantharellales.
 7. kanjon

  kanjon, trång och djup dalform med branta sidor; se bild dal.
 8. kanelbulle

  kanelbulle, kanelsnäcka, bakverk av sötad vetedeg som kavlas, täcks med smör, socker och kanel samt rullas och skärs i skivor.

 9. kanon

  kanon, artilleripjäs.
 10. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom teologi och religionsvetenskap bl.a. om rättssatser antagna i Gamla kyrkan (jämför kanonisk rätt), om de centrala bönerna i nattvardsmässan (jämför kanonbön), om förteckningen över de av kyrkan erkända helgonen (jämför kanonisation), samt om olika religioners samlingar av heliga skrifter (jämför bokreligioner).