1. kaninhoppning

  kaninhoppning, tävling där en (tam)kanin på tid skall springa en bestämd bana och hoppa över ett antal hinder utan att riva dessa.
 2. kanon

  kanon är inom musiken en komposition i flera stämmor som tar upp melodin en efter en.
 3. kanadaröding

  kanadaröding, canadaröding , Salvelinus namaycush, art i familjen laxfiskar.
 4. kanjon

  kanjon, trång och djup dalform med branta sidor; se bild dal.
 5. kantljung

  kantljung, Cassiope tetragona, art i familjen ljungväxter.
 6. kanelspindelskivlingar

  kanelspindelskivlingar, kanelspindlingar, arter av undersläktet Dermocybe i basidsvampssläktet spindelskivlingar (Cortinarius).
 7. kanal

  kanal, frekvensband för överföring av en bestämd kommunikation via kabel eller radio.
 8. kannrankor

  kannrankor är en grupp insektsätande växter.
 9. kanteffekt

  kanteffekt, olikheten mellan perifera och centrala delar av ett vegetationsområde (jämför ekoton) eller en försöksparcell.
 10. kannibalism

  kannibalism, förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.