1. kanonhistoria

  kanonhistoria, den gren av vetenskapen som sysslar med denna process.
 2. kanelros

  kanelros, Rosa majalis (syn. R. cinna­momea), art i familjen rosväxter.
 3. kantnålsfiskar

  kantnålsfiskar, Syngnathidae, familj spiggartade fiskar med ca 230 arter, de flesta marina.
 4. Kanarieöarna

  Kanarieöarna, spanska Islas Canarias, ögrupp och autonom region i Spanien; 7 200 km2, 2,1 miljoner invånare (2016).

 5. kanariefågel

  kanariefågel, Serinus canaria, art i fågelfamiljen finkar.
 6. kanyl

  kanyl, benämning på vissa ihåliga instrument som förs in i kroppen vid medicinsk behandling eller diagnostik.
 7. kannor

  kannor, Canna, släkte kannaväxter med ca 30 arter fleråriga örter hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter i Centralamerika och Västindien.
 8. kanadagås

  kanadagås, Branta canadensis, art i andfågelfamiljen Anatidae.
 9. kanonslup

  kanonslup, kombinerat rodd- och segelfartyg av ca 20 m längd, använt i den svenska skärgårdsflottan i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 10. kangalfisk

  kangalfisk, doktorsfisk, psoriasisfisk, spafisk, stenalgätare, stensugbarb, Garra rufa,  art i familjen karpfiskar.