1. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok
 2. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 3. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 4. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 5. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 6. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 7. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 8. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok