1. Kansas

  Kansas, förkortat KS, delstat i Mellanvästern, USA.

 2. kansliskrift.

  kansliskrift. På den latinska skriftens område fanns vid sidan av bruksskriften (kursivskriften) och bokskriften alltid kansliskrifter, som skapats genom stilisering av kursivskrift.
 3. kansli

  kansli, ursprungligen benämning på ett rum där skrivelser mottogs och utfärdades, senare beteckning på det tjänstemannakollektiv som handhade dessa uppgifter.
 4. kansliråd

  kansliråd, tjänstemannatitel inom Regeringskansliet, närmast under departementsråd.
 5. kanonport

  kanonport, öppning i seglande örlogsfartygs sida för skeppskanon.
 6. kanembu

  kanembu, muslimskt folk kring norra delen av Tchadsjön i västra Tchad, nordöstra Nigeria och sydöstra Niger.
 7. kaninpunggrävlingar

  kaninpunggrävlingar, Thylacomyidae, familj pungdjur med två arter i Australien: större kaninpunggrävling ( Macrotis lagotis), som numera är sällsynt, och mindre kaninpunggrävling ( M. leucura), som troligen dog ut på 1930-talet.
 8. kandelaber

  kandelaber, större ljusstake med två eller flera armar, som regel framställd i par.
 9. Kanesh

  Kanesh, Kanis, hettitiska Nesa eller Nesha, turkiska Kültepe, forntida stad 21 km nordöst om nuvarande Kayseri i Turkiet.
 10. kannibalism

  kannibalism, galaxkannibalism, i astronomin den process som innebär att en mindre galax införlivas med en större.