1. Guernica

  Guernica är en stad i regionen Baskien i Spanien.
 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. kosmos

  kosmos, i astronomin det samma som världsalltet, universum.
 4. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 5. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 6. mekanik

  mekanik, ursprungligen maskinlära, viktig del av teknologin, astronomin ( celest mekanik) och den äldsta, grundläggande delen av fysiken.
 7. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), är ett land i centrala Afrika.

 8. Makedonien

  Makedonien, historisk region på Balkanhalvön, i sin största utsträckning omfattande större delen av nuvarande Grekland, södra delen av nuvarande Nordmakedonien samt delar av nuvarande Albanien och Bulgarien.

 9. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget var ett krig mellan Irak och Iran som pågick från 1980 till 1988.

 10. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.