1. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 2. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 3. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 4. mekanik

  mekanik, ursprungligen maskinlära, viktig del av teknologin, astronomin ( celest mekanik) och den äldsta, grundläggande delen av fysiken.
 5. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 6. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget var ett krig mellan Irak och Iran som pågick från 1980 till 1988.

 7. Makedonien

  Makedonien, historisk region på Balkanhalvön, i sin största utsträckning omfattande större delen av nuvarande Grekland, södra delen av nuvarande Nordmakedonien samt delar av nuvarande Albanien och Bulgarien.

 8. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 9. Haiti

  Haiti är ett land i Västindien.

 10. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.