1. Ginnungagap

  Ginnungagap, det svalg som i fornnordisk religion gapar i urtidens kaos före världens skapelse.

 2. turbulens

  turbulens, inom hydromekaniken kaotisk rörelse överlagrad medelströmningen i en fluid.
 3. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 4. fjärilseffekten

  fjärilseffekten, begrepp som avser att beskriva atmosfärens begränsade förutsägbarhet.
 5. deterministisk

  deterministisk, präglad av determinism.
 6. pentameter

  pentameter, versrad som förekommer tillsammans med hexameter i distikon.
 7. hermetism

  hermetism, idétradition som utgår från de hermetiska skrifterna (se Corpus hermeticum) och bygger på främst nyplatonskt tankegods.
 8. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 9. Nicolás Maduro

  Maduro, Nicolás, född 1962, venezuelansk politiker (socialist), president sedan 2013.

 10. fraktal

  fraktal, inom matematiken benämning på en bild eller en mängd som är starkt sönderbruten (se bild 1–6) i motsats till räta linjer, cirklar, trianglar och andra figurer inom den klassiska euklidiska geometrin.