1. dissipativa strukturer

  dissipativa strukturer (jämför dissipation), en av Ilya Prigogine införd benämning på strukturer eller förlopp som inte befinner sig i termodynamisk jämvikt.
 2. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 3. Katarina Ewerlöf

  Ewerlöf, Katarina, född 1959, skådespelerska, utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm 1985–88; kusin till Malin Ewerlöf.

 4. Claude Simon

  Simon, Claude, född 10 oktober 1913, död 6 juli 2005, fransk författare, Nobelpristagare i litteratur 1985.
 5. kritiska fenomen

  kritiska fenomen, speciella fenomen som inträffar i omedelbar närhet till den kritiska punkten då en gas kondenserar till vätska, då ett magnetiskt ämne övergår från ett magnetiskt oordnat till ett ordnat tillstånd (t.ex. ferromagnetiskt tillstånd hos järn), då en elektrisk ledare övergår till ett supraledande tillstånd osv.
 6. Robin Williams

  Williams, Robin, 1952–2014, amerikansk skådespelare och ståuppkomiker.
 7. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 8. oljemarknad

  oljemarknad, den ekonomiska marknad på vilken råolja och raffinerad mineralolja köps och säljs. 

 9. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.

 10. Alexandra Pascalidou

  Pascalidou, Alexandra, född 1970, journalist, programledare och författare.