1. Georg Heym

  Heym, Georg, 1887–1912, tysk författare.
 2. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 3. Edward N Lorenz

  Lorenz, Edward Norton, 1917–2008, amerikansk meteorolog, professor vid Massachusetts Institute of Technology.
 4. Alexios I Komnenos

  Alexios I Komnenos ( grekiska Komnēnos), född ca 1050, död 1118, bysantinsk kejsare från 1081.
 5. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 6. Ilya Prigogine

  Prigogine, Ilya, 1917–2003, rysk-belgisk kemist, professor vid Université Libre de Bruxelles (Bryssel) från 1947 och från 1967 samtidigt professor vid University of Texas i Austin.
 7. dissipativa strukturer

  dissipativa strukturer (jämför dissipation), en av Ilya Prigogine införd benämning på strukturer eller förlopp som inte befinner sig i termodynamisk jämvikt.
 8. Niklas Falk

  Falk, Niklas, född 1947, skådespelare och regissör, bror till Jonas Falk.
 9. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.