1. Kap Cina

  Kap Cina, udde i södra Sumatra, Indonesien; för belägenhet se landskarta Indonesien.
 2. Kap Kerempe

  Kap Kerempe, udde i norra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.
 3. Kap Wessel

  Kap Wessel, udde i norra Northern Territory; för belägenhet se landskarta Australien.
 4. Kap Leeuwin

  Kap Leeuwin, udde i sydvästra Western Australia; för belägenhet se landskarta Australien.
 5. Kap Wilson

  Kap Wilson, udde i södra Victoria; för belägenhet se landskarta Australien.
 6. Kap Naws

  Kap Naws, udde i södra Oman; för belägenhet se landskarta Oman.
 7. Kap Sawqira

  Kap Sawqira, udde i sydöstra Oman; för belägenhet se landskarta Oman.
 8. Kap Sable

  Kap Sable, udde i sydöstra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.
 9. Kap Carbonara

  Kap Carbonara, udde på Sardinien i västra Italien; för belägenhet se landskarta Italien.
 10. Kap Peñas

  Kap Peñas, udde i norra Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.