1. kapris

  kapris, Capparis spinosa, art i familjen kaprisväxter.
 2. kaprinsyra

  kaprinsyra, dekansyra, CH 3(CH 2) 8COOH, karboxylsyra vars glycerider förkommer i ko- och getmjölk samt i kokosnöts- och palmkärnsolja.
 3. kapitalanskaffning

  kapitalanskaffning, se finansiering.
 4. kapsel

  kapsel, fröhus, torr, flerfröig, en- till flerrummig frukt som öppnar sig vid mognaden.
 5. kappmuskel

  kappmuskel, musculus trapezius, trapetsformig muskel som sträcker sig från skallens nackben och ryggraden ned till 12:e bröstkotan samt på vardera sidan sträcker sig ut till skulderregionen (axlarna).
 6. Kapo

  Kapo, i nazistiska koncentrationsläger benämning på de lägerfångar som av SS fick förtroendet att leda ett kommando, dvs. ett arbetslag av fångar.
 7. kapitel

  kapitel, gammalt sätt att på olika grunder indela en text i avsnitt, i handskrifter t.ex. med utsirade anfanger.
 8. kapillärprov

  kapillärprov, blodprov som tas genom ett stick med en lansett i fingerblomman, i örsnibben eller, hos spädbarn, på hälens undersida.
 9. kapsaicin

  kapsaicin, capsaicin, alkaloid som ger den heta chilismaken.
 10. kapell

  kapell, benämning, med varierande betydelse, på gudstjänstlokaler: