1. tross

  tross [trås´] subst. ~en ~ar ORDLED: tross-en
  Svensk ordbok
 2. överväga

  ö`verväga verb övervägde övervägt, pres. överväger ORDLED: över--väg-er SUBST.: övervägande
  Svensk ordbok
 3. krav

  krav subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krav-et
  Svensk ordbok
 4. lösen

  lö´sen subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: lös-en
  Svensk ordbok
 5. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok