1. kaross

  kaross, även karosseri, överrede eller överbyggnad till ett fordon, innehållande utrymme för passagerare och last.
 2. självbärande kaross

  självbärande kaross, fordonskaross vars paneler samt vid paneler fästa, förstyvande profiler och balkar bär upp motor, kraftöverföring och hjulställ, varför en ram inte krävs.
 3. kaross

  kaross [-ås´] subst. ~en ~er ORDLED: kaross-en
  Svensk ordbok
 4. velomobil

  velomobil, cykelbil, liten bil utan motor som drivs med pedalkraft. 

 5. rambalk

  rambalk, den lastuppbärande, längsgående delen i ett fordons chassi, på vilken fordonets kaross byggs.
 6. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 7. amfibiebil

  amfibiebil, bil med tät kaross så att den kan köras även i vatten.
 8. kardanrör

  kardanrör, rör som omsluter kardanaxeln på fordon.
 9. chassi

  chassi, underrede eller bärande ram.
 10. Tjorven

  Tjorven, skåpbil för postdistribution tillverkad av Kalmar Mekaniska Verkstad 1967–69.