1. tapto

  tapto, signal som ges då soldater skall gå till sin kasern eller bivack för natten och som ursprungligen även var en order till marketentaren att sätta tappen i tunnan.
 2. Kush

  Kush, Kus, Kosh, biblisk benämning på länderna söder om Egypten, i Septuagintaöversättningen från 300-talet f.Kr. dock missvisande tolkad som avseende Etiopien.
 3. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 4. Kaş-fyndet

  Kaş-fyndet, vraket av ett ca 16 m långt handelsskepp från bronsåldern, påträffat 1982 på 45 m djup utanför Ulu Burun nära staden Kaş i sydvästra Turkiet, sedan 1984 föremål för systematiska undersökningar.
 5. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 6. kas

  kas se kase
  Svensk ordbok
 7. kase

  ka`se subst. ~n kasar el. kas ~en ~ar ORDLED: kas-en
  Svensk ordbok
 8. kasern

  kasern [-ä´rn] subst. ~en ~er ORDLED: kas-ern-en
  Svensk ordbok
 9. förvaltare

  förvaltare, högsta underofficersgraden inom det svenska försvaret 1945–72, med tjänsteställning mellan kapten och löjtnant.
 10. Carina Karlsson

  Karlsson, Carina, född 1966, finlandssvensk författare.