1. kastsöm

  kas`tsöm subst. ~men ~mar ORDLED: kast--sömm-en
  Svensk ordbok
 2. kasperdocka

  kas`perdocka subst. ~n kasperdockor ORDLED: kasper--dock-an
  Svensk ordbok
 3. hyreskasern

  hy`reskasern subst. ~en ~er ORDLED: hyr-es--kas-ern-en
  Svensk ordbok
 4. hasa

  ha`sa verb ~de ~t ORDLED: has-ar SUBST.: hasande, hasning
  Svensk ordbok
 5. asa

  a`sa verb ~de ~t ORDLED: as-ar SUBST.: asande
  Svensk ordbok
 6. vårdkase

  vå`rdkase subst. ~n vårdkasar el. vå`rdkas ~en ~ar ORDLED: vård--kas-en
  Svensk ordbok
 7. kastpjäs

  kas`tpjäs subst. ~en ~er ORDLED: kast--pjäs-en
  Svensk ordbok
 8. skalkas

  skal`kas verb skalkades skalkats ORDLED: skalk-as SUBST.: skalkande
  Svensk ordbok
 9. kasteld

  kas`teld subst. ~en ORDLED: kast--eld-en
  Svensk ordbok
 10. kastmärke

  kas`tmärke subst. ~t ~n ORDLED: kast--märk-et
  Svensk ordbok