1. kaskoförsäkring

  kas`koförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: kasko--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 2. kastspö

  kas`tspö subst. ~et äv. ~t, ~n ORDLED: kast--spö-et
  Svensk ordbok
 3. kaststygn

  kas`tstygn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kast--stygn-et
  Svensk ordbok
 4. kasernförbud

  kasernförbud [-ä`rn-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kas-ern--för-bud-et
  Svensk ordbok
 5. sparkas

  spar`kas verb sparkades sparkats ORDLED: spark-as SUBST.: sparkande
  Svensk ordbok
 6. kastvapen

  kas`tvapen subst. kastvapnet, plur. ~, best. plur. kastvapnen ORDLED: kast--vapn-et
  Svensk ordbok
 7. kastsjuka

  kas`tsjuka subst. ~n ORDLED: kast--sjuk-an
  Svensk ordbok
 8. kasko

  kas´ko subst. ~t ~n ORDLED: kask-ot
  Svensk ordbok
 9. kastby

  kas`tby subst. ~n ~ar ORDLED: kast--by-ar
  Svensk ordbok
 10. kastare

  kas`tare subst. ~n äv. kastarn, plur. ~, best. plur. kastarna ORDLED: kast-ar-en
  Svensk ordbok