1. KASAM

  KASAM, tidigare kortnamn för Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor, numera Statens råd för kärnavfallsfrågor.
 2. kasa

  kasa (sino-koreanskt uttal av kinesiska geci ’sångtext’), koreansk versform.
 3. kasack

  kasack, ett av präster på 1600- och 1700-talen under prästkappan buret långt livplagg.
 4. Kasama

  Kasama, stad i norra Zambia; för belägenhet se landskarta Zambia.
 5. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 6. Kasansaj

  Kasansaj, stad i östra Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Uzbekistan.
 7. Kasai

  Kasai, biflod till floden Kongo; 2 153 km.
 8. kasack

  kasack, på 1920-talet namn på en lång kvinnoblus.
 9. Kasai

  Kasai, tidigare region i mellersta Kongo (Kinshasa), som sedan 2015 är uppdelad i provinserna Kasai, Lulua, Östra Kasai, Lomami och Sankuru.

 10. Kasan

  Kasan, stad i Ryska federationen, se Kazan.