1. kas

  kas, cas , myntenhet i den danska kolonin Tranquebar från 1630-talet, först i bly, 1691–1845 endast i koppar.
 2. tapto

  tapto, signal som ges då soldater skall gå till sin kasern eller bivack för natten och som ursprungligen även var en order till marketentaren att sätta tappen i tunnan.
 3. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 4. Kush

  Kush, Kus, Kosh, biblisk benämning på länderna söder om Egypten, i Septuagintaöversättningen från 300-talet f.Kr. dock missvisande tolkad som avseende Etiopien.
 5. Bodrum

  Bodrum, stad i västra Turkiet; 37 800 invånare (2015).
 6. marinarkeologi

  marinarkeologi, maritim arkeologi, specialiserat forskningsområde inom arkeologin med syfte att studera maritima lämningar från förhistorisk och historisk tid.

 7. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 8. Chong Chol

  Chong Chol ( Chŏng Ch’ŏl), pseudonymen Songgang, 1536–93, koreansk poet.
 9. kassia

  kassia, äldre namn på växtarten rörkassia.
 10. Corpus juris civilis

  Corpus juris civilis, sedan 1583 benämningen på den östromerske kejsaren Justinianus rättssamlingar, som sammanställdes på 500-talet e.Kr.