1. Hedekas

  Hedekas, tätort i Munkedals kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 20 km norr om Munkedal; 392 invånare (2016).

 2. förvaltare

  förvaltare, högsta underofficersgraden inom det svenska försvaret 1945–72, med tjänsteställning mellan kapten och löjtnant.
 3. äldrestödet

  äldrestödet, tidigare statligt bidrag (infört 1968) för arbetslösa som fyllt 55 år och som uppfyllde vissa villkor.
 4. logement

  logement, bostadsrum för manskap i en kasern.
 5. Korsberga

  Korsberga, f.d. församling i Hjo kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 6. Pentti Haanpää

  Haanpää, Pentti, 1905–55, finsk författare.
 7. Landskrona museum

  Landskrona museum, kommunalt museum, grundat 1910, sedan 1934 inrymt i Adolf Fredriks kasern i stadens centrum.
 8. Armory Show

  Armory Show, egentligen International Exhibition of Modern Art, utställning av modern europeisk och amerikansk konst, arrangerad i New York 1913, i 69:e kavalleriregementets kasern, Regiment Armory (därav namnet).
 9. Carina Karlsson

  Karlsson, Carina, född 1966, finlandssvensk författare.

 10. Bodrum

  Bodrum, stad i västra Turkiet; 37 800 invånare (2015).