1. vårdkase

  vå`rdkase subst. ~n vårdkasar el. vå`rdkas ~en ~ar ORDLED: vård--kas-en
  Svensk ordbok
 2. kastpjäs

  kas`tpjäs subst. ~en ~er ORDLED: kast--pjäs-en
  Svensk ordbok
 3. skalkas

  skal`kas verb skalkades skalkats ORDLED: skalk-as SUBST.: skalkande
  Svensk ordbok
 4. kasteld

  kas`teld subst. ~en ORDLED: kast--eld-en
  Svensk ordbok
 5. kastmärke

  kas`tmärke subst. ~t ~n ORDLED: kast--märk-et
  Svensk ordbok
 6. kasperteater

  kas`perteater subst. ~n kasperteatrar ORDLED: kasper--teatr-ar
  Svensk ordbok
 7. smekas

  sme`kas verb smektes smekts ORDLED: smek-as SUBST.: smekande, smekning; smek
  Svensk ordbok
 8. språkas

  språ`kas verb språkades språkats ORDLED: språk-as
  Svensk ordbok
 9. kastlös

  kas`tlös adj. ~t ORDLED: kast--lös
  Svensk ordbok
 10. kastvind

  kas`tvind subst. ~en ~ar ORDLED: kast--vind-en
  Svensk ordbok