1. förbuskas

  förbus´kas verb förbuskades förbuskats ORDLED: för-busk-as SUBST.: förbuskning
  Svensk ordbok
 2. kaserngård

  kaserngård [-ä`rn-] subst. ~en ~ar ORDLED: kas-ern--gård-en
  Svensk ordbok
 3. kassunsjuka

  kassu`nsjuka el. kasu`nsjuka subst. kassunsjukan ORDLED: kas(s)-un--sjuk-an
  Svensk ordbok
 4. kaschmirget

  kaschmirget el. kashmirget [-mi`r- el. kaʃ`-] subst. ~en ~ter ORDLED: kas(c)hmir--get-en
  Svensk ordbok
 5. förkalkas

  förkal´kas verb förkalkades förkalkats ORDLED: för-kalk-as SUBST.: förkalkande, förkalkning
  Svensk ordbok
 6. kaskoförsäkring

  kas`koförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: kasko--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 7. kastspö

  kas`tspö subst. ~et äv. ~t, ~n ORDLED: kast--spö-et
  Svensk ordbok
 8. kaststygn

  kas`tstygn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kast--stygn-et
  Svensk ordbok
 9. kasernförbud

  kasernförbud [-ä`rn-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kas-ern--för-bud-et
  Svensk ordbok
 10. sparkas

  spar`kas verb sparkades sparkats ORDLED: spark-as SUBST.: sparkande
  Svensk ordbok