1. kasus

  ka´sus subst., best. f. och plur. ~, neutr. ORDLED: kas-us
  Svensk ordbok
 2. kaschmir

  kaschmir el. kashmir [-mi´r el. kaʃ´-] subst. ~en el. ~et ORDLED: kas(c)hmir-en
  Svensk ordbok
 3. kasse

  kass`e subst. ~n kassar ORDLED: kass-en
  Svensk ordbok
 4. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok