1. KAS

  KAS, förkortning för kontant arbetsmarknadsstöd.
 2. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 3. kasa

  kasa (sino-koreanskt uttal av kinesiska geci ’sångtext’), koreansk versform.
 4. kas

  kas, cas , myntenhet i den danska kolonin Tranquebar från 1630-talet, först i bly, 1691–1845 endast i koppar.
 5. kasern

  kasern, större bostadshus av enkel standard med smålägenheter, enkelrum eller logement (arbetarkasern, hyreskasern).
 6. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 7. förvaltare

  förvaltare, högsta underofficersgraden inom det svenska försvaret 1945–72, med tjänsteställning mellan kapten och löjtnant.
 8. kassia

  kassia, äldre namn på växtarten rörkassia.
 9. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 10. Kush

  Kush, Kus, Kosh, biblisk benämning på länderna söder om Egypten, i Septuagintaöversättningen från 300-talet f.Kr. dock missvisande tolkad som avseende Etiopien.