1. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 2. kassia

  kassia, äldre namn på växtarten rörkassia.
 3. Corpus juris civilis

  Corpus juris civilis, sedan 1583 benämningen på den östromerske kejsaren Justinianus rättssamlingar, som sammanställdes på 500-talet e.Kr.
 4. äldrestödet

  äldrestödet, tidigare statligt bidrag (infört 1968) för arbetslösa som fyllt 55 år och som uppfyllde vissa villkor.
 5. logement

  logement, bostadsrum för manskap i en kasern.
 6. förvaltare

  förvaltare, högsta underofficersgraden inom det svenska försvaret 1945–72, med tjänsteställning mellan kapten och löjtnant.
 7. Hedekas

  Hedekas, tätort i Munkedals kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 20 km norr om Munkedal; 392 invånare (2016).

 8. Chong Chol

  Chong Chol ( Chŏng Ch’ŏl), pseudonymen Songgang, 1536–93, koreansk poet.
 9. Livgardets dragonmusikkår

  Livgardets dragonmusikkår, LDK, militärmusikkår som bildades 1990 under namnet Livgardets dragontrumpetarkår och bestod av ett 30-tal värnpliktiga.
 10. tapto

  tapto, signal som ges då soldater skall gå till sin kasern eller bivack för natten och som ursprungligen även var en order till marketentaren att sätta tappen i tunnan.