1. Pentti Haanpää

  Haanpää, Pentti, 1905–55, finsk författare.
 2. Armory Show

  Armory Show, egentligen International Exhibition of Modern Art, utställning av modern europeisk och amerikansk konst, arrangerad i New York 1913, i 69:e kavalleriregementets kasern, Regiment Armory (därav namnet).
 3. Landskrona museum

  Landskrona museum, kommunalt museum, grundat 1910, sedan 1934 inrymt i Adolf Fredriks kasern i stadens centrum.
 4. Korsberga

  Korsberga, f.d. församling i Hjo kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 5. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 6. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 7. Bodens fästning

  Bodens fästning, fästning som började byggas 1901, sedan nya kommunikationer och driften vid malmfälten ändrat de strategiska förutsättningarna för Norrbottens försvar.
 8. Bodrum

  Bodrum, stad i västra Turkiet; 37 800 invånare (2015).
 9. marinarkeologi

  marinarkeologi, maritim arkeologi, specialiserat forskningsområde inom arkeologin med syfte att studera maritima lämningar från förhistorisk och historisk tid.
 10. Carina Karlsson

  Karlsson, Carina, född 1966, finlandssvensk författare.