1. Landskrona

  Landskrona, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 2. Kush

  Kush, Kus, Kosh, biblisk benämning på länderna söder om Egypten, i Septuagintaöversättningen från 300-talet f.Kr. dock missvisande tolkad som avseende Etiopien.
 3. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 4. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 5. Karlskrona

  Karlskrona, kommun och tätort i Blekinge (Blekinge län).

 6. kastsöm

  kas`tsöm subst. ~men ~mar ORDLED: kast--sömm-en
  Svensk ordbok
 7. kasperdocka

  kas`perdocka subst. ~n kasperdockor ORDLED: kasper--dock-an
  Svensk ordbok
 8. hyreskasern

  hy`reskasern subst. ~en ~er ORDLED: hyr-es--kas-ern-en
  Svensk ordbok
 9. vårdkase

  vå`rdkase subst. ~n vårdkasar el. vå`rdkas ~en ~ar ORDLED: vård--kas-en
  Svensk ordbok
 10. kastpjäs

  kas`tpjäs subst. ~en ~er ORDLED: kast--pjäs-en
  Svensk ordbok