1. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 2. mål

  mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål-et
  Svensk ordbok
 3. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 4. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 5. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok