1. kastpatiens

  kastpatiens, patienstyp som går ut på att vissa spelkort efter speciella regler skall tas bort från upplägget på bordet, ”kastas”.
 2. kastskovel

  kastskovel, ett redskap som förr användes vid sädesrensning.
 3. kastnät

  kastnät, fiskeredskap som består av ett cirkelrunt nät, ca 4–6 meter i diameter, med blyad ytterkant och försett med en rundgående snörplina.
 4. kastbana

  kastbana är den rörelse som ett utkastat föremål har genom luften. 

 5. kastved

  kastved, hel eller kluven rundved avsedd för bränning och med en standardlängd understigande 15 dm.
 6. kastpenning

  kastpenning, kastmynt, begravningspenning, begravningsmynt, kröningsmynt, i äldre tid mynt som kastades ut bland åskådarna i samband med kröningar eller kungliga begravningar.
 7. kastvapen

  kastvapen, fjärrvapen , vapen eller projektiler som kastas med handkraft eller med hjälp av enkla mekaniska anordningar.
 8. kastanj

  kastanj, träd, se kastanjer.
 9. kastanjer

  kastanjer, Castanea, släkte bokväxter med nio arter lövfällande träd, hemmahörande i den södra delen av norra halvklotets tempererade region.

 10. kastspjut

  kastspjut, ett av de äldsta och geografiskt mest spridda vapnen.