1. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 2. hierarki

  hierarki (grekiska hierarchia ’ den högsta andliga myndigheten’ av hieros ’helig’ och efterleden - archia, ’-styre’, ’-herravälde’), social rangordning av kyrkligt ursprung, dvs. kyrkans ordning.
 3. metabolism

  metabolism, detsamma som ämnesomsättning.
 4. intifadan

  intifadan, palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena.
 5. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 6. jati

  jati,, den indiska term som närmast motsvarar det västerländska begreppet ”kast”.
 7. brahmin

  brahmin, medlem av den högsta av de fyra indiska kasterna, se brahman.

 8. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 9. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 10. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.