1. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 2. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 3. digena sugmaskar

  digena sugmaskar, Digenea, klass plattmaskar som omfattar mer än 5 000 arter.
 4. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 5. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 6. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 7. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 8. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.