1. kedja

  kedja, maskinelement för kraft- och rörelseöverföring sammansatt av ledade länkar (vanligen metallplattor) och rörlig i ett plan.
 2. kedja

  kedja,nyckelkedja, urkedja, anordning med länkar av styv tråd och böjlig i flera plan.
 3. kedja

  kedja, transportörkedja, anordning som används i utrustningar för materialhantering och som förekommer ledad i ett eller två plan.
 4. kedja

  2kedja [çä`d- el. çe`d-] verb ~de ~t ORDLED: kedj-ar SUBST.: kedjande
  Svensk ordbok
 5. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 8. L-kedja

  L-kedja, benämning på den mindre polypeptidkedjan i det par av sådana kedjor som utgör grundstommen hos en immunglobulinmolekyl.
 9. H-kedja

  H-kedja, benämning på den större, tyngre polypeptidkedja som tillsammans med den mindre L-kedjan bygger upp immunglobulinmolekylen, som består av två identiska kopior av vardera kedjan.
 10. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.