1. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 2. L-kedja

  L-kedja, benämning på den mindre polypeptidkedjan i det par av sådana kedjor som utgör grundstommen hos en immunglobulinmolekyl.
 3. H-kedja

  H-kedja, benämning på den större, tyngre polypeptidkedja som tillsammans med den mindre L-kedjan bygger upp immunglobulinmolekylen, som består av två identiska kopior av vardera kedjan.
 4. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 5. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.
 6. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 7. insulin

  insulin, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.
 8. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 9. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 10. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.